Limit osób zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego

Limit osób zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego

Witam, moje pytanie dotyczy możliwości dopisania innych osób do mojego ubezpieczenia (pracuję). Czy mogę dopisać do ubezpieczenia dwie osoby z rodziny czy tylko jedną? – Piotr

Do ubezpieczenia zdrowotnego zus, można dopisać dowolną liczbę osób, które są członkami rodziny– ubezpieczenie to jest nieograniczone i nie ma ponoszonych dodatkowych opłat. Proszę pamiętać jednak, że osoby uprawnione do zgłoszenia to: małżonek, rodzice, dziadkowie i dzieci: własne, małżonka, przysposobione, wnuki lub dziecko obce, nad którym sprawujemy opiekę, które nie ukończyło 18 lat, lub do 26 lat-jeśli dziecko nadal się uczy. Chęć zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, powinien pan przekazać do kadr podając PESEL oraz podanie, kim jest dla pana członek rodziny (dodatkowo: adres zamieszkania i stopień niepełnosprawności). Warto też otrzymać od kadr druk zgłoszenia ZUS ZCNA – to w przypadku, gdyby nie widniało jeszcze zgłoszenie, a wizyta u lekarza byłaby np. jutro.

Źródło:
1. na podstawie art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 lub art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.
2. na podstawie art. 6a i 6b ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

Kinga Dziwota

Prezez Zarządu w Biurze Rachunkowym
KD SmartOffice

fot. Karolina Ałdaś