JPK_VDEK, a kwartalne rozliczenie VAT

JPK_VDEK, a kwartalne rozliczenie VAT

Od znajomych doszły mnie słuchy, że po wejściu w życie przepisów o JPK_VDEK, nie można już rozliczać się kwartalnie z podatku VAT, trzeba przekazywać rozliczenia co miesiąc. Czy to jest prawda? – upewnia się Pan Rafał

Tak zgadza się plik JPK_VDEK likwiduje kwartalne rozliczanie się z VAT, nastąpiło ujednolicenie rozliczania podatku VAT, tj. miesięcznie.

Kinga Dziwota

Prezez Zarządu w Biurze Rachunkowym
KD SmartOffice

fot. Karolina Ałdaś