Forgot Password

Jak założyć firmę

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rejestruje tą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. CEIDG jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Wcześniej ewidencję osób prowadzących działalność prowadziły urzędy gminy. Wszystkie informacje o CEIDG są dostępne na stronie internetowej: www.firma.gov.pl.

Rejestrację, jak również późniejsze zmiany wpisu w CEIDG można przeprowadzić na kilka sposobów:

 1. Osobiście w urzędzie gminy (w dowolnym urzędzie, niekoniecznie w miejscu zamieszkania);
 2. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek osobistą wizytą w dowolnym urzędzie gminy;
 3. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek Profilem Zaufanym ePUAP;
 4. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym).

Przygotuj informacje do wypełnienia wniosku:

 • swoje numery identyfikacyjne,
 • symbole PKD (czyli jakie rodzaje działalności będą wykonywane),
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • numery rachunków bankowych.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy podjąć również decyzje m.in. w zakresie:

 • wyboru nazwy firmy,
 • w jaki sposób będzie rozliczany podatek dochodowy (czy np. w formie książki przychodów i rozchodów? miesięcznie czy kwartalnie?),
 • jaka dokumentacja księgowa będzie prowadzona, czy od razu rejestrować się jako podatnik VAT.

CEIDG działa na zasadzie „jednego okienka”, a zatem wpis do CEIDG spowoduje automatycznie przesłanie informacji do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego – przedsiębiorca będzie miał nadany numer REGON;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przedsiębiorca zostanie zarejestrowany jako płatnik składek;
 • Urzędu Skarbowego – przedsiębiorca zostanie zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli zostanie nadany numer NIP (jeżeli przedsiębiorca nie miał wcześniej nadanego tego numeru).

Pozostałe zgłoszenia do urzędów przedsiębiorcy:

ZUS – Przedsiębiorca poprzez CEIDG rejestruje się jako płatnik składek w ZUS, odrębnie natomiast – bezpośrednio w ZUS – powinien dopełnić obowiązku zgłoszenia siebie, osób współpracujących czy pracowników jako ubezpieczonych.

Urząd Skarbowy –  Poza rejestracją w CEIDG, wszelkie dalsze rozliczenia podatkowe, zeznania roczne, deklaracje i informacje, zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT, składa się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

SANEPID. Przedsiębiorca powinien dokonać odrębnego zgłoszenia do WSSE, jeżeli zatrudnia pracowników, lub jeżeli prowadzi działalność podlegającą pod rejestrację (np.  zakład fryzjerski czy  działalność związaną z żywnością). Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Urząd Celny. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność handlową z podmiotami spoza UE, czyli eksportuje lub importuje towary, każda taka transakcja będzie zgłaszana w urzędzie celnym. Nie ma potrzeby odrębnej rejestracji w tym urzędzie.

Inne podatki
Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że oprócz rozliczania podatku dochodowego, podatku VAT oraz opłacania składek ZUS, może podlegać pod inne obowiązki podatkowe. Mogą to być przykładowo: podatki lokalne od środków transportowych czy od nieruchomości, opłata skarbowa, opłata produktowa, opłata za korzystanie ze środowiska, podatek od czynności cywilnoprawnych…

Rachunek bankowy
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli ma już swój osobisty rachunek bankowy, nie ma obowiązku zakładania odrębnego rachunku bankowego do prowadzenia działalności gospodarczej. Płatności podatków czy składek mogą być dokonywane z tego rachunku osobistego, przy użyciu odpowiednich formularzy bankowych, dedykowanych dla płatności podatków lub składek ZUS.

Jak założyć firmę

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rejestruje tą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. CEIDG jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Wcześniej ewidencję osób prowadzących działalność prowadziły urzędy gminy. Wszystkie informacje o CEIDG są dostępne na stronie internetowej: www.firma.gov.pl.

Rejestrację, jak również późniejsze zmiany wpisu w CEIDG można przeprowadzić na kilka sposobów:

 1. Osobiście w urzędzie gminy (w dowolnym urzędzie, niekoniecznie w miejscu zamieszkania);
 2. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek osobistą wizytą w dowolnym urzędzie gminy;
 3. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek Profilem Zaufanym ePUAP;
 4. Poprzez stronę internetową, potwierdzając wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym).

Przygotuj informacje do wypełnienia wniosku:

 • swoje numery identyfikacyjne,
 • symbole PKD (czyli jakie rodzaje działalności będą wykonywane),
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • numery rachunków bankowych.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy podjąć również decyzje m.in. w zakresie:

 • wyboru nazwy firmy,
 • w jaki sposób będzie rozliczany podatek dochodowy (czy np. w formie książki przychodów i rozchodów? miesięcznie czy kwartalnie?),
 • jaka dokumentacja księgowa będzie prowadzona, czy od razu rejestrować się jako podatnik VAT.

CEIDG działa na zasadzie „jednego okienka”, a zatem wpis do CEIDG spowoduje automatycznie przesłanie informacji do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego – przedsiębiorca będzie miał nadany numer REGON;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przedsiębiorca zostanie zarejestrowany jako płatnik składek;
 • Urzędu Skarbowego – przedsiębiorca zostanie zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli zostanie nadany numer NIP (jeżeli przedsiębiorca nie miał wcześniej nadanego tego numeru).

Pozostałe zgłoszenia do urzędów przedsiębiorcy:

ZUS – Przedsiębiorca poprzez CEIDG rejestruje się jako płatnik składek w ZUS, odrębnie natomiast – bezpośrednio w ZUS – powinien dopełnić obowiązku zgłoszenia siebie, osób współpracujących czy pracowników jako ubezpieczonych.

Urząd Skarbowy –  Poza rejestracją w CEIDG, wszelkie dalsze rozliczenia podatkowe, zeznania roczne, deklaracje i informacje, zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT, składa się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

SANEPID. Przedsiębiorca powinien dokonać odrębnego zgłoszenia do WSSE, jeżeli zatrudnia pracowników, lub jeżeli prowadzi działalność podlegającą pod rejestrację (np.  zakład fryzjerski czy  działalność związaną z żywnością). Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Urząd Celny. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność handlową z podmiotami spoza UE, czyli eksportuje lub importuje towary, każda taka transakcja będzie zgłaszana w urzędzie celnym. Nie ma potrzeby odrębnej rejestracji w tym urzędzie.

Inne podatki
Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że oprócz rozliczania podatku dochodowego, podatku VAT oraz opłacania składek ZUS, może podlegać pod inne obowiązki podatkowe. Mogą to być przykładowo: podatki lokalne od środków transportowych czy od nieruchomości, opłata skarbowa, opłata produktowa, opłata za korzystanie ze środowiska, podatek od czynności cywilnoprawnych…

Rachunek bankowy
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli ma już swój osobisty rachunek bankowy, nie ma obowiązku zakładania odrębnego rachunku bankowego do prowadzenia działalności gospodarczej. Płatności podatków czy składek mogą być dokonywane z tego rachunku osobistego, przy użyciu odpowiednich formularzy bankowych, dedykowanych dla płatności podatków lub składek ZUS.