Miejsce wykonywania pracy, a delegacjaKadry

Miejsce wykonywania pracy, a delegacja

Jeżeli pracuję na umowę o pracę a miejscem wykonywania pracy jest obszar całego kraju to czy należy mi się dieta…